Kompleksowe usługi monterskie systemów wentylacji mechanicznej bytowej oraz wentylacji
bezpieczeństwa.
 
 Dostawa materiałów:

  • kanały wentylacyjne o przekrojach okrągłych lub prostokątnych
  • centrale wentylacyjne
  • nawilżacze powietrza
  • chłodnice glikolowe
  • nagrzewnice glikolowe
  • chłodnice freonowe
  • wentylatory wyciągowe
  • wentylatory oddymiające
  • automatyka sterująca pracą urządzeń elektrycznych
Back To Top