Firma ClimaVent zajmuje się  realizacją inwestycji związanych z instalacją klimatyzacji, a także

instalacjami wentylacyjnymi.

Wykorzystując  doświadczenie oraz wiedzę specjalistyczną  naszych pracowników, wykonujemy prace w

pełnym zakresie montażu i uruchomienia, a kończąc na dokumentacji powykonawczej oraz późniejszej

obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Posiadamy niezbędną wiedzę teoretyczną popartą kilkuletnimi działaniami praktycznymi w branży

klimatyzacji i wentylacji.

Jesteśmy firmą wyposażoną we wszystkie niezbędne narzędzia do obsługi technicznej urządzeń

klimatyzacji i chłodniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Prace monterskie

wykonujemy maszynami najlepszych producentów.

Wszystkie realizacje wykonujemy przy udziale własnych pracowników i w bardzo krótkich terminach.

Back To Top